EmailLinkedIn

Opleiden in de school

Opleiden in de school

Het investeren in het onderwijs van de toekomst en een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van docenten is belangrijk voor de Pontis Onderwijsgroep. Wij maken daarom deel uit van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW).

Academische Opleidingsschool

AONHW is een samenwerkingsverband van zeven scholen voor voortgezet onderwijs, drie hogescholen en twee universiteiten in Noord-Holland. Deze partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van leraren. Het samenwerkingsverband biedt een uitdagende leeromgeving aan talentvolle studenten die verdieping zoeken in hun opleiding én aan leraren die de praktijk op hun school verder willen verbeteren. De scholen en de opleidingsinstituten (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs) dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goede opleiding van de student. Daarbij biedt de school intensieve en deskundige begeleiding door een schoolopleider en werkbegeleider.

Voor meer informatie over de AONHW en over alle AONHW-partners verwijzen we je graag naar de website.

Als student

Kom je als student bij ons, dan beschouwen wij je als een volwaardige collega en betrekken je nauw bij de dagelijkse praktijk. We zoeken samen met jou  naar een leeromgeving die past bij je opleiding, bij de school en bij je persoonlijke ambities. Onder leiding van professioneel geschoolde, gecertificeerde schoolopleiders en vakbegeleiders leer je op competentie- en praktijkgerichte wijze het vak van docent. Opleiden in de school draagt bij aan het creëren van een uitdagende leeromgeving voor jou als student, maar ook voor onze docenten.

Aanbod

Het Trinitas College biedt op beide locaties hoogwaardige leerwerkplekken (duaal en niet-duaal) onder begeleiding van professionele schoolopleiders. Voor de locatie Johannes Bosco zijn dat Eelco Jansen en Marc van den Vrijhoef en voor de locatie Han Fortmann Jacco Butter en Carla Hoebe.

Stagelopen bij het Regius College in Schagen

Ben jij op zoek naar een leuke stageplaats met goede begeleiding? Het Regius college in Schagen is een grote academische opleidingsschool met ruim 3200 leerlingen en bijna 400 medewerkers. Op vier verschillende locaties bieden wij leerwerkplekken aan voor studenten die een tweedegraads voltijd-of-deeltijdopleiding volgen. Ook ben je bij ons welkom wanneer je master of minor volgt aan een universitaire lerarenopleiding. Wil je meer weten over onze stageplaatsen of solliciteren? Stuur ons je vraag of motivatiebrief met CV naar samenopleiden@regiuscollege.nl

Stagelopen bij het Trinitas College in Heerhugowaard

Beschikbare stageplaatsen op het Trinitas College voor het schooljaar 2023-2024

Han Fortmann (havo/vwo)

2graads gebied

Duits

Frans

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Bosco (vmbo)

 

Engels

Biologie

Wiskunde

Duits

Zorg & Welzijn

Techniek

Aardrijkskunde

Natuurkunde
Handvaardigheid/tekenen - Breitner Academie


Voor een stageplaats op het Han Fortmann: mail je CV en motivatiebrief naar j.butter@trinitascollege.nl.
Voor een stageplaats op het Johannes Bosco: mail je CV en motivatiebrief naar OpleidersJB@trinitascollege.nl.

Meer weten?

Neem contact op met de schoolopleiders van het Regius College via samenopleiden@regiuscollege.nl en met de schoolopleiders van het Trinitas College via opleidersJB@trinitascollege.nl.