EmailLinkedIn

Overstap naar het onderwijs

Stappen in het Onderwijs

Stappen in het Onderwijs is het (digitale) informatieloket voor iedereen met ambitie in het onderwijs in regio Noord-Holland Noord. Bij Stappen in het Onderwijs geloven we in een gezamenlijke aanpak bij het werven en opleiden van onze medewerkers. Daarvoor zetten alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs én de lerarenopleidingen (hbo en universitair) zich in.

Nieuwsgierig? Bekijk voor meer informatie de website: https://stappeninhetonderwijs.nl/.

Overstap naar het onderwijs

Het kan zijn dat je nu in het bedrijfsleven werkt en overweegt een overstap te maken naar het onderwijs. Je gaat dan als zij-instromer aan het werk. Werken in het onderwijs is betekenisvol werk, waarbij je het verschil kunt maken voor jonge mensen. Als docent draag je verantwoordelijkheid om jonge mensen in hun gang naar volwassenheid uit te dagen en te ondersteunen.

De docenten en de ondersteunende medewerkers op het Trinitas hebben een goede band met de leerlingen en elkaar. We zijn betrokken, durven ons kwetsbaar op te stellen en elkaar feedback te geven. Iedere leerling leert zijn talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen.

Het docentschap is een prachtig beroep wat veel voldoening kan geven. Als je vanuit het bedrijfsleven in het onderwijs gaat werken breng je een stuk vakinhoudelijke en maatschappelijke ervaring mee die van meerwaarde is voor de leerlingen.


Wat vraagt overstappen naar het onderwijs?

Als docent

Wil je weten of je de talenten en vaardigheden hebt voor het onderwijs? Er is een zelftest ontwikkeld, speciaal voor mensen die overwegen om als zij-instromer in het onderwijs aan de slag te gaan. Het is een laagdrempelige test waarmee belangstellenden kunnen nagaan welke vaardigheden er nodig zijn voor een baan als leraar en over welke van deze vaardigheden zij beschikken. Dat helpt hen bij de oriëntatie op een baan als leraar. Ga direct naar de zelftest Carrièreswitch naar het onderwijs, of doe de zelftest voor studiekiezers.

Er zijn verschillende manieren om als docent in het voortgezet onderwijs aan de slag te gaan.
Met een afgeronde lerarenopleiding op hbo- of wo-niveau, kan men meteen voor de klas. Met een hbo- of wo-diploma in een aanverwant schoolvak, is het mogelijk om met een verkorte opleiding een onderwijsbevoegdheid te halen. Klik hier voor de verschillende routes naar werken in het voortgezet onderwijs of bezoek websites van lerarenopleidingen voor meer informatie.

Zin in lesgeven

Voordat je besluit om een onderwijsbevoegdheid te gaan halen is het belangrijk dat je antwoord hebt op de vraag of  ‘je het moet doen’: de overstap naar onderwijs. Of je er gelukkig van wordt. Of je het in je hebt. Of er een ‘fit’ is met het docentschap. De Vrije Universiteit (VU) en Windesheim bieden hiervoor de driedaagse cursus “Zin in Lesgeven” aan. De cursus gaat over het belangrijkste in het onderwijs, het primaire proces: de les geven, de les voorbereiden, de docent, de (lastige) klas, de leerling aan het werk, met leerlingen omgaan, etc. Net als het onderwijs zelf is het is een combinatie van theorie en praktijk. Klik hier voor de cursus bij de VU of klik hier voor de cursus bij Windesheim.

Professionele ondersteuning

We vinden het belangrijk dat je goed begeleid wordt als startend docent. Zo krijg je een professionele coach toegewezen die je begeleidt zolang het nodig is. Ook video-interactie begeleiding en intervisie maken onderdeel uit van het begeleidingstraject. Op deze wijze helpen we je om een goede start te maken als docent.

Hybride leraar: lesgeven naast een andere baan

Een relatief nieuw begrip is de hybride docent. Hybride docenten kiezen ervoor om naast hun huidige beroep een aantal uur in de week les te geven. De overheid gaat met enkele organisaties een convenant sluiten om personeel voor een deel van hun tijd vrij te maken om les te geven. Wie maximaal 4 uur in de week als vakdocent lesgeeft, heeft geen onderwijsbevoegdheid nodig. Wel geeft iemand dan les onder begeleiding van een docent met een bevoegdheid. Wie meer uur per week les wil geven, moet zelf binnen de afgesproken tijd een bevoegdheid halen. In die periode mag iemand al zelf lesgeven, onder de bevoegdheid van een bevoegd docent. De school waar iemand les wil geven, kan daarbij helpen.

 

Als (technisch) onderwijsassistent

Naast docent kun je ook als onderwijsassistent aan de slag. Als onderwijsassistent ben je de extra handen van een leraar. Onder zijn of haar verantwoordelijkheid voer je allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen, bv. het begeleiden van individuele of kleine groepen leerlingen bij hun leertaken.

Veelvoorkomende taken zijn:
- Het begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepen en hulp bieden bij bijvoorbeeld taal, rekenen of huiswerk;
- Observeren van leerlingen en signaleren van eventuele problemen;
- Inrichten en opruimen van het klaslokaal;
- Licht administratieve taken.

Er wordt veel van je gevraagd in het voortgezet onderwijs. Je bent vaardig in pedagogische begeleiding, begeleiden van onderwijsprocessen en didactische ondersteuning. Je wilt de leerlingen natuurlijk wel vakkundig ondersteunen in hun leerproces. Daarnaast ben je de organisator en de regelaar. Je hebt veel ballen tegelijk in de lucht. Vaak werk je voor verschillende leraren of in verschillende klassen. Soms ben je langere tijd in eenzelfde klas werkzaam. Een baan als onderwijsassistent in het voortgezet onderwijs is dus uitdagend en intensief. Je moet snel kunnen schakelen. Klik hier als je meer informatie wilt lezen over werken in het onderwijs als onderwijsassistent.

 

Nog vragen?

Als je overweegt om in het onderwijs te gaan werken, heb je waarschijnlijk veel vragen. Via het Onderwijsloket vind je veel antwoorden. 

Als je meer informatie wilt over de mogelijkheden om als zij-instromer, hybride docent of onderwijsassistent bij de Pontis Onderwijsgroep aan de slag te gaan, neem contact op met afdeling P&O via werken@pontis.nl.